تست فیبرنوری

تست فیبرنوری

فشارهای رقابتی بازار، باعث پیشرفت شبکه ها به طور مداوم شده است تا اطمینان حاصل شود که برنامه های کاربردی با کیفیت بالا و خدمات مناسب برای مشتریان فراهم شود.

ارتقاء پی در پی سیستم های فیبرنوری باعث افزایش در سرعت، سطح تست و دقت مورد نیاز در زیر ساخت فیبر می شود که پشتیبانی از این برنامه ها و خدمات دارای اهمیت می گردد. با ارایه طیف کاملی از راه حل های آزمایش الیاف در صنعت ، راه حل های VIAVI پیچیدگی در اطراف شبکه را کاهش می دهد و باعث می شود تا تست آن ها راحت تر انجام شود.

یک فیبرنوری از یک میله شیشه ای بسیار نازک تشکیل شده است که توسط پوشش محافظتی پلاستیکی احاطه می شود. امروزه تست فیبرنوری برای هر نوع شبکه ای مهم است. مهارتهای لازم توسط نصب کننده های فیبرنوری ، پیمان کاران ،تکنسین ها و مهندسان که نیاز به درک اعمال و اندازه گیری درست و ثبت عملکرد دارند، نیز دارای اهمیت می باشد. استفاده از ارتباطات فیبرنوری ممکن است ساده به نظر برسد ، اما تست کابل فیبرنوری نیاز به درک برخی قوانین دارد.

در راستای تضمین کیفیت کالا، مواد اولیه تحت معتبرترین استانداردها کنترل می شود از قبیل : استانداردهای EN, ISO,ASTM,IEC

در ساختار کابل فیبرنوری از اجزا و مواد اولیه گوناگونی استفاده می شود که با توجه به کاربرد کابل در شرایط محیطی و تقاضای مشتری طبق استاندارد IEC,TIA  ,EIA,ITU شرایط آزمون را به روی نمونه کابل به وسیله تجهیزات کالیبره و به روز فراهم می کند.

استاندارد هایی که در مورد تست های مختلف روی مواد اولیه پلیمری مورد استفاده قرار می گیرد به شرح ذیل می باشد:

1.تعیین دانسیته مواد که یکی از مهم ترین شاخصه های مواد پلیمری می باشد. این تست بر اساس روش استاندارد “ASTM DV92”  انجام می شود .این آزمون به روش غوطه وری است.

2.روش شاخص جریان مذاب(MFI) برای تعیین ویسکوزیته ذوب طبق استاندارد “ASTM D1238”

3.تعیین مقاومت در برابر ترک ناشی از شرایط محیطی طبق استاندارد ATSM D1693

4.آزمون استحکام کششی طبق استاندارد ASTM D638

5.آزمون درصد دوده طبق استاندارد ASTM D1603

6.آزمون پراکنش دوده طبق استاندارد ISO7175-6

استاندارد هایی که مورد تست های مختلف مکانیکال روی کابل فیبرنوری مورد استفاده قرار می گیرند به ترتیب زیر است:

1.آزمون کشش مطابق روش IEC794-1-E1

2.آزمون لهیدگی مطابق روش IEC-1E3

3.آزمون ضربه مطابق روش IEC-1-E4

4.آزمون خمش مکرر مطابق روش IEC794-1-E6

5.آزمون پیچش مطابق روش IEC794-1-E7

6.آزمون تاب مطابق روش IEC794-1-E10

7.آزمون خمش کابل مطابق روش IEC794-1-E11

استانداردهایی که مورد تست های مختلف شرایط محیطی روی کابل انجام می شود :

1.آزمون چرخه دما به روش IEC794-1-E1

2.آزمون نفوذ آب به روش IEC794-1-E5

3.آزمون گسترش شعله روی تک رشته سیم مطابق روش IEC60332-1

استانداردهایی که در مورد تست های اپتیک روی کابل فیبرنوری انجام می شود در تمامی مراحل تولید و بعد از تولید و پس از آن از

آزمون های مکانیکی و شرایط محیطی مربوط به تغییرات ضعیف هستند که طبق روش IEC793-1-40 انجام می شوند.